Walne zebranie członków zarządu

Walne zebranie członków zarządu

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Uśmiech za Uśmiech” działając zgodnie z § 27 Statutu Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 (wtorek) w budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach o godzinie 18;00

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018 r,
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018 r,
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018,
7. Dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2018 r,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski i ewentualne podjęcie uchwał wynikające z wolnych wniosków.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 11 czerwca 2019 r. godz. 18 15.

Dodaj komentarz

Close Menu