„TRZY SKARPETY”  – czyli co?

„TRZY SKARPETY” – czyli co?

 

TRZY SKARPETY to fundusz utworzony przez Stowarzyszenie Uśmiech za Uśmiech, którego celem jest pomoc i wsparcie (szeroko rozumiane) dzieciom z problemami, zaburzeniami, schorzeniami, w celu wyrównywania szans edukacyjno – wychowawczych i społecznych. Działania kierowane są do podopiecznych SP w Marcinkowicach i realizowane na jej terenie. Wkrótce na naszej stronie pojawi się regulamin funduszu.

SKARPETA 1

Dofinansowanie  i organizowanie tych działań, które wiążą się z profilaktyką, zapobieganiem, wczesną interwencją na terenie szkoły (typu: przegląd stomatologiczny w szkole, badanie stóp na podoskopie, badanie wad postawy, badanie słuchu i wzroku,  (organizowanie wizyt  specjalistów  w szkole – badania o obniżonych kosztach) oraz wszelkiego rodzaju profesjonalne badania przesiewowe. Zakup sprzętu służącego profilaktyce  zdrowotnej i być może takiego, który umożliwi przeprowadzanie samodzielnych corocznych badań na terenie szkoły.

W przyszłości w ramach skarpety 1 zakłada się uruchomienie Społecznej Grupy Informacyjnej, której celem będzie gromadzenie informacji na temat potrzeb zdrowotnych dzieci w naszej szkole oraz udzielanie informacji chętnym rodzicom. Podpowiedzi jak i gdzie zasięgnąć porady, gdzie szukać pomoc, jak zdiagnozować dziecko oraz jakie kroki podjąć w sytuacji podejrzenia nieprawidłowości rozwojowych u swojego dziecka. Wsparcie dla rodziców, którzy są pozostawieni z problemem dziecka bądź sobie z nim nie radzą.

SKARPETA 2

Działania i wsparcie grupowe (w wyjątkowych sytuacjach indywidualne) dla dzieci posiadających opinię wystawioną przez państwową poradnię psychologiczno- pedagogiczną popartą zaleceniami. Stwarzanie możliwości realizacji zaleceń zawartych w opinii  dziecka. Zakup niezbędnego sprzętu, pomoc w realizacji zajęć  korekcyjnych oraz terapeutycznych dla grup (grupę stanowi powyżej 7 dzieci). Indywidualne i bardziej złożone przypadki wymagają zgody komisji weryfikacyjnej oraz mogą jedynie stanowić dofinansowanie do puli pozyskanej przez szkołę.

SKARPETA  3

Działania, pomoc i wsparcie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności lub z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Powyższe orzeczenia zawierają bardzo precyzyjne  wytyczne  i zalecenia do pracy z dzieckiem na terenie szkoły. Wsparcie i pomoc w efektywnym prowadzeniu działań terapeutycznych z tymi dziećmi (dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenie s terapeutycznych). Ze względu na wzmożone potrzeby dzieci w tej grupie, związane z  rodzajem niepełnosprawności (typu: kosztowne leki, operacje, sprzęt niezbędny do funkcjonowania np. wózek inwalidzki) zapotrzebowania  mogą być częściej rozpatrywane indywidualnie, a zgodę  na ich realizację wyraża komisja weryfikacyjna (powołana na rzecz funkcjonowania funduszu).

Dodaj komentarz

Close Menu