Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2018 roku

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2018 roku

Zarząd Stowarzyszenia „Uśmiech za Uśmiech” działając zgodnie z § 27 Statutu Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 (wtorek) w budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach o godzinie 19:30

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2017 r,
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2017 r,
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017,
7. Dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2017 r,
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
10. Przedstawienie sprawozdania OPP za 2017 r.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OPP za rok 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia.
13. Wolne wnioski i ewentualne podjęcie uchwał wynikające z wolnych wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 12 czerwca 2018 r. godz. 19 45.

Dodaj komentarz

Close Menu