Zebranie członków Stowarzyszenia Uśmiech za Uśmiech

Zebranie członków Stowarzyszenia Uśmiech za Uśmiech

Szanowni Państwo,

Jako Prezes Stowarzyszenia „Uśmiech za uśmiech” na postawie par. 23 Statutu Stowarzyszenia,  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jego Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9  grudnia 2019 r. .o godz.17 30 w siedzibie Stowarzyszenia tj. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechów w Marcinkowicach ul. Szkolna 1.

Nadzwyczajne Zebranie organizowane jest z powodu wygaśnięciu kadencji części osób będących w Zarządzie Stowarzyszenia oraz z Komisji Rewizyjnej a  tym samym koniecznością wyborów na członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku i sposobu głosowania
  3. Otwarcie zebrania
  4. Przyjęcie porządku i sposobu głosowania
  5. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  6. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia
  8. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
  10. Zakończenie zebrania

Przewidywany czas zebrania nie powinien przekroczyć 30 minut a ze względu na wybory bardzo proszę o udział w spotkaniu.

Tych Państwa, którzy dotychczas nie wnieśli opłaty członkowskiej za 2019 r. lub mają zaległości za lata ubiegłe,  bardzo proszę o uregulowanie, nr konta: 96160014621817931490000001 tytuł przelewu – składka członkowska 2019 r. Składka wynosi 20 zł/rok.

Pozdrawiam

Monika Żurańska-Skalny

Dodaj komentarz

Close Menu