O nas

Stowarzyszenie „Uśmiech za Uśmiech” jest organizacją pozarządową, która została powołana przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Marcinkowicach. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, którzy mają na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci. To rodzice najlepiej znają potrzeby szkoły oraz swoich dzieci, w związku z czym, to właśnie oni są w stanie najlepiej realizować się jako członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie to niezależna od szkoły, finansowana z odrębnych źródeł osoba prawna. Chcemy wspierać szkołę w relacjach zewnętrznych poprzez występowanie w roli partnera w rozmaitych projektach dotyczących głównie:

 • kultury
 • sportu
 • turystyki
 • informatyzacji
 • bezpieczeństwa
 • i innych

Naszym celem jest tworzenie najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz polepszania warunków kształcenia, wychowania i opieki.

MISJA

Misją naszego Stowarzyszenia jest m.in.:

Stworzenie najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów Szkoły
poprzez organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury
fizycznej i sportu.

A także:

 • polepszanie warunków kształcenia dzieci uczęszczających do szkoły
 • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży
 • udział w unowocześnianiu warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w naszej
  placówce
 • motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia
  dzieci młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności rady Rodziców
 • wspieranie uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej
 • podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans w dostępie do wiedzy i
  kultury dla wszystkich dzieci
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizacje projektów edukacyjnych

Zarząd

Monika Żurańska-Skalny

Prezes Zarządu

Agnieszka Bielecka

Członek Zarządu

Sylwia Wójtowicz

Członek Zarządu

Statut

Pobierz statut

Aktualności

Nasze inicjatywy

Fundusz Trzy Skarpety

Zielona Klasa

„Zielona klasa” to miejsce do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych, spotkań edukacyjnych dla dzieci i mieszkańców.
więcej

Szkolna aleja drzew

Wesprzyj

Główny cel Stowarzyszenia to tworzenie najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów Szkoły, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz polepszania warunków kształcenia, wychowania i opieki.

Przekaż nam 1% z PITax.pl: www.pitax.pl/krs/0000358536/

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przekaż 1% na STOWARZYSZENIE UŚMIECH ZA UŚMIECH

UL. SZKOLNA 1
55-200 MARCINKOWICE

96160014621817931490000001

KRS: 0000358536

Kontakt

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 1
55-200 Marcinkowice

biuro@usmiechzausmiech.org

+48 504 258 973